H I R O K O   

T S U C H I M O T O

NEGOTIATED MANNERS

 

Separatutställning

12 okt – 2 nov 2019

Verkstad konsthall, Norrköping, Sweden

 

Negotiated manners

 

Vernissage 12 okt kl. 14.00
Performance "Laboratory of Politeness" kl. 14.30

I utställningen "Negotiated Manners" på Verkstad konsthall undersöker Hiroko Tsuchimoto vår identitet utifrån tanken att den inte är något vi antar eller tillskrivs, utan en process – en förhandling mellan det individuella och sociala. För en person med flera kulturella eller sociala identiteter innebär det ett ständigt förhandlande mellan de olika identiteterna inom individen. Att inte känna full tillhörighet i någon av sina kulturella kontexter, utan att känna sig mittemellan.

Under vecka 41 kommer Hiroko Tsuchimoto att vara på plats i Norrköping för att ägna sig åt insamling och research inför utställningen på Verkstad konsthall. Konstnären ber norrköpingsborna om att donera en krukväxt som hon kan ta hand om under utställningsperioden. Efter avslutad utställning får varje person som medverkat tillbaka en ny växt som ursprungligen tillhört någon annan.

Alla som är intresserade av att donera en krukväxt ombeds höra av sig direkt till konstnären eller till Verkstad konsthall.

I performancen "Laboratory of Politeness" utforskas möjligheten att tolka artighet som en politisk gest.