H I R O K O   

T S U C H I M O T O

CONVERSATION LABORATORY

 

Performance workshop

Date & Time: Thursday 24 October, 10:00-15:00

Place: Verkstad konsthall, Norrköping, Sweden

 

Politeness-web2

 

CONVERSATION LABORATORY
En performanceworkshop på Verkstad konsthall i samarbete med konstkonsulenten på Östergötlands museum

Datum och tid: torsdag 24 oktober kl. 10-15

Plats: Verkstad konsthall, Tunnbindaregatan 37, Norrköping

Språk: svenska och engelska
Pris: kostnadsfritt

Lättare lunch och fika ingår

Under en intensiv workshop undersöker vi tillsammans kollektiva uttryck genom konstformer som performance och deltagandebaserad konst. Deltagarna utforskar olika metoder för social interaktion och kommunikation och hur de kan använda dessa kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.

Workshopen innehåller en kort introduktion till Hiroko Tsuchimots utställning ”Negotiated Manners” på Verkstad konsthall. Genom gruppövningar övar vi sedan upp vår medvetenhet om olika typer av kommunikation, kroppsspråk, kollektiva känslor och stämningar i mindre grupper. Vi frågar oss hur konstnärer kan involvera och kommunicera med publiken och varandra. Workshopen avslutas med att deltagarna i små grupper producerar ett enkelt performanceverk i det offentliga rummet.

Workshopen hålls av Hiroko Tsuchimoto.